Reklamacje

1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Sklepem pod adresem ulica Wysłouchów 27, Kraków 30-611, adres mail: skleprafa@gmail.com

2. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera. 

3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. 

4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Serwis zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

6. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta- Konsumenta, nieodpłatnie naprawi Towar lub wymieni na nowy niewadliwy egzemplarz.

7.  W przypadku, gdy naprawa lub wymiana  Towaru nie jest możliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi - Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

8. W przypadku gdy klient-konsument odbierzę paczkę typu klatka , akwarium i nie otworzy jej w obecności kuriera po, czym zgłosi uszkodzenie do sprzedawcy nie zostanie ona wymieniona. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera oraz w razie konieczności spisania protokołu uszkodzenia bądż też całkowitego zniszczenia. 

© 2024 Rafa sklep zoologiczny | Wszystkie prawa zastrzeżone