Twój koszyk jest pusty

Zwroty

1.    Zwrot oraz wymiana towarów, o ile nie noszą one żadnych oznak użytkowania i zapakowane są w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie są akceptowane:
a.    w terminie 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakupu,

b.    może nastąpić tylko po okazaniu oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT. Brak oryginału paragonu kasowego lub faktury VAT skutkuje niemożliwością dokonania zwrotu lub wymiany towaru na inny.
2.    Zwrotem oraz wymianą objęte są wszystkie towary sprzedawane w sklepie  www.skleprafa.com.pl za wyjątkiem
a.    żywych zwierząt,

b.    repelentów (preparaty na pasożyty),
c.    kosmetyków i chemicznych środków pielęgnacyjnych,
d.    towarów zakupionych w promocjach i ofertach specjalnych organizowanych przez  www.skleprafa.com.pl
3.    Wymiana towaru na inny polega na zwrocie towaru i zakupie nowego.
4.    Kwota zapłacona za wszystkie towary zakupione w sklepie www.skleprafa.com.pl, za wyjątkiem towarów     wymienionych w pkt.2 powyżej, jest zwracana w taki sam sposób, w jaki była dokonana płatność:
a.    płatność gotówką oznacza zwrot gotówki,

b.    płatność kartą płatniczą oznacza zwrot, uznanie na tę samą kartę.
5.    W wyjątkowych sytuacjach takich jak np. awaria czy zmiana systemu informatycznego kwota za artykuły nieobjęte ofertami specjalnymi jest zwracana na konto bankowe klienta w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu. W takich przypadkach, klienci proszeni są o podanie nr konta bankowego, na które zostanie dokonany przelew kwoty równowartej zwracanemu towarowi.
 
7.    Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas paragon nie jest zwracany klientowi.
8.    Jeżeli klient dokonał zwrotu części pozycji znajdujących się na paragonie fiskalnym wówczas pracownik sklepu wykreśla te pozycje na oryginale paragonu stawiając obok nich parafkę, następnie na odwrocie paragonu robi zapis wykreślonych pozycji, stempluje pieczątką sklepu i podpisuje się imieniem
i nazwiskiem. Kserokopia obu stron paragonu pozostaje załączona do oryginału formularza zwrotu towaru i zostaje w sklepie a oryginał paragonu zwracany jest klientowi.
9.    Jeżeli klient dokonał zwrotu wszystkich lub części pozycji znajdujących się na fakturze VAT wówczas pracownik sklepu wystawia klientowi korektę tej faktury.
10.    Pisemne uwagi dotyczące zwrotu lub wymiany prosimy kierować na adres pocztowy:  Rafa ul. Wysłouchów 27 , Kraków 30-611
b.    adres e-mail:  skleprafa@gmail.com
Uprzejmie prosimy aby w uwagach wysyłanych zarówno pocztą tradycyjną i/lub elektroniczną .